ಮಿಸ್ಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ ‘ಆಚಾರ್ ಅಂಡ್ ಕೋ’

ಅಬ್ಬಾ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕ್ಲೀನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಒಂದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದ ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು, ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಯವರೆಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ shy why ಪಡದೆ, ನಾವು…