ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯ ಗಾರುಡಿಗ ಬಿ.ಆರ್.ಪಂತುಲು

( ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ……) ೧೯೩೬ ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಸಂಸಾರದ ನೌಕೆ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ರಾಧಾ ರಮಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ಇವರು  ಪ್ರವೇಶವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ…

ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯ ಗಾರುಡಿಗ ಬಿ.ಆರ್.ಪಂತುಲು

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದ ಹರಿಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯ ಗಾರುಡಿಗ ಬಿ.ಆರ್.ಪಂತುಲು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿರ್ದೆಶಕರಾಗಿ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ…