ಶಿವಾಜಿ ಸುರತ್ಕಲ್

The Case of ರಣಗಿರಿ ರಹಸ್ಯ… ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಅಭಿನಯದ 101ನೇ ಚಿತ್ರ. ‘ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಅಭಿನಯದ 101ನೇ ಚಿತ್ರ.ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೊಂದು ಮಹೋನ್ನತ ಚಿತ್ರ…