ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ – The Speed machine

“ನಮ್ ಆಟೋ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೂ ನಡಿಯುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಶಂಕ್ರಣ್ಣನ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮನ್ಸು ಬರಲ್ಲಾ ಸಾರ್”. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ…