ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯ ಗಾರುಡಿಗ ಬಿ.ಆರ್.ಪಂತುಲು

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದ ಹರಿಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯ ಗಾರುಡಿಗ ಬಿ.ಆರ್.ಪಂತುಲು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿರ್ದೆಶಕರಾಗಿ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ…