ಸಿನೆಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ : “cook up a storm” (ಚೈನೀಸ್)

ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಥೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ.‌ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟಾರೆರ್ ಸಿನೆಮಾ…. ಒಬ್ಬ ಸುದೀಪ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದರ್ಶನ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಂತರ…