ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಸ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ..

ಜಟ್ಟ,ಮೈತ್ರಿಖ್ಯಾತಿಯ ಕಲಾತ್ಮಕ ನಿರ್ದೇಶಕ “ಗಿರಿರಾಜ್ಬ್.ಎಂ” ಅವರು ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ವಿ. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರಿಗೆ ಕಥೆ ಹೊಸ  ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಸಿನಿಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ತನ್ನದೇ…

“ ಶರೀರ -ಶಾರೀರ”!!

ಕ್ಯಾಮಾರೆ ಮುಂದೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಜೀವ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ತುಂಬಿದರೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ  ಜೀವವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದರ ತೂಕವನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾಯಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ…