ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಚರಿತ್ರೆ

ಬಯೋಪಿಕ್, ಆತ್ಮಚಿತ್ರೆ, ನೈಜಘಟನೆಆಧಾರಿತಚಿತ್ರಗಳುಈಗಿನಟ್ರೆಂಡ್ … ವೀರಮರಣಹೊಂದು ಚರಿತ್ರೆಪುಟಸೇರಿದಮಹನೀಯರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳುಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳುಮತ್ತುಎಲೆಮರೆಯಕಾಯಂತೆಇರುವಅಸಂಖ್ಯಾತಸಾಧಕರುಗಳು,ನಡೆದುಬಂದಹಾದಿಯನ್ನುಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡುವಪ್ರಯತ್ನ,ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯಮೇಲೆನಿರಂತವಾಗಿನಡೆಯುತ್ತಲೇಇದೆ.. ಅದರಒಂದುಕಿರುನೋಟ ದುರ್ಗದ ಮದಕರಿ ನಾಯಕರ ಜೀವನ .. ಸಿನಿಮಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೇ.. “ರಾಜಾ ವೀರಮದಕರಿ”ಯಾಗಿ  ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್…

ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯ ಗಾರುಡಿಗ ಬಿ.ಆರ್.ಪಂತುಲು

( ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ……) ೧೯೩೬ ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಸಂಸಾರದ ನೌಕೆ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ರಾಧಾ ರಮಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ಇವರು  ಪ್ರವೇಶವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ…