ಪೋಲೀಸರ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ

20ಅಕ್ಟೊಬರ್ 1998, ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ “ಕೌರವ” ಚಿತ್ರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಡಲೂರ ಕವಿತಐಗಳ್ ಎಂಬ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೌರವ ನಾಗಿ…