ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರ ನಟಿ ಭವಾನಿ

ಭವಾನಿ ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಚಿತ್ರಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವುದೇ, 1974 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ಭೂತಯ್ಯನ ಮಗ ಅಯ್ಯು,…