ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ.

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಯವರ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್ ನ ಪೋಸ್ಟರನ್ನು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಯವರ ಲುಕ್ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಲೈಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರವರು…