ರಂಗಣ್ಣನವರಿಗೆ ರಂಗಣ್ಣನವರೇ ಸಾಟಿ.

ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿ.ವಿ.ಯ ಎಚ್.ಆರ್. ರಂಗನಾಥ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ?ಇವರ್ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕಿರುಚಾಡ್ತಾರೆ … ಎದುರಿಗೆ ಕುಳಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶವೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ… ಫೋನ್ ಮಾಡಿದವರ ಜೊತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಯಮದಿಂದ…