ತುಪ್ಪದ ಬೆಡಗಿಗೆ ಜಾಮೀನು..

ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ವಹಿವಾಟಿನ ನಂಟಿರುವುದಾಗಿ NDPS ಆಕ್ಟ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ತುಪ್ಪದ ಬೆಡಗಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿಯನ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ತಾರಿಕು NCB ಪೊಲೀಸರು…