ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತ್ವ ಕಂಡು ಕೊಂಡ ಅಪೂರ್ವ ಜೀವಿ ನಟ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್

  ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಹಜ ನಟರಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತ್ವ ಕಂಡು ಕೊಂಡ ಅಪೂರ್ವ ಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದರು.        ಜುಲೈ…