A.V. ವರದಾಚಾರ್

ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ರಂಭಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ರಂಗ ಕಲಾವಿದ ಎ.ವಿ.ವರದಾಚಾರ A.V. ವರದಾಚಾರ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದು…