ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆ – ಹೇಗೆ?

ಬೇಸಿಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾಕು. ಸ್ಕಿನ್ ಟ್ಯಾನ್ ,ಸ್ಕಿನ್ ಬರ್ನ್ ಅಂತ ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದದ್ದೇ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ…