ಹೆಡ್ಡು ಬುಶ್ಶಿಗೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ

ಎದೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿಸಿ ಭೂಗತ ಲೋಕದ ದೊರೆಯಾಗಿ ಮೆರೆದೆ “ಎಂ. ಪಿ. ಜಯರಾಜ್” ಅವರ ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ” ಹೆಡ್ಡು ಬುಷ್ಷು” ಅನ್ನೋ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾನ…