ಶರಣ್ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನ ನಟರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ.

ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವುದೇ ಮೊದಲು ದ್ವಾರಕೀಶ್. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇದೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶರಣ್ ಅಭಿನಯದ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಚಿತ್ರ ಸ್ಯಾಂಡಲ್…