ಸಾವಿರದ ಸರದಾರ – ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣ 💐💙💐

ಒಬ್ಬ ನಟ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ 800- 900 ಚಿತ್ರಗಳು ನಟಿಸೋದು ಹೆಚ್ಚು ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆ ದೇವರು ನೀಡಿದ ವರ 1000 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸೋದು ಸುಲಭದ…