ಭಕ್ಷಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಂದ್ರು ನೋಡಿ

ಯಾರಪ್ಪ ಈ ಭಕ್ಷಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರು ಅನ್ನೋದೇ ವಿಶೇಷ. ಆರ್. ಚಂದ್ರು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಹುಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತಿರೋ ಭಾರತದ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ ಪೂರ್ವಾಪರವನ್ನ ಎಳೆ…