ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಬೆಲ್

“ದಾನಗಳಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಾನ ವಿದ್ಯಾದಾನ”, ವಿದ್ಯೆಗಿಂತ ಮಿಗಲಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋದು ಜಗತ್ ಜಾಹಿರಾತಾಗಿರುವ ವಿಷಯ, ವಿದ್ಯೆ “ಅಕ್ಷರ” ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೋತ್ತಿ ವಿನಿಮಯವಾದಾಗ ಅದು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಉಳಿದು…