“ಮದಗಜ” ರಿವ್ಯೂ

ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಖಡಕ್ ನಾಟಿ ಮಸಾಲೆ ಊಟ! ಮದಗಜ ಎದುರಾದರೆ ಭಯದ ಓಟ. ತಾರಾಗಣ:- ಶ್ರೀ ಮುರುಳಿ, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ದೇವಯಾನಿ, ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ಆಶಿಕ…