ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹೆಸರಾಂತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಮೈನಾವತಿ

ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ 1964 ಮತ್ತು 1965 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞ ಮೂರ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ನಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಇವರು 1965…