ವಾಹ್ ಜಿ ವಾಹ್ ಜಿ – ಶಿವಾಜಿ!

ನಿರ್ದೇಶನ – ಆಕಾಶ್ ಶ್ರೀವತ್ಸ ತಾರಂಗಣ- ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್,ರಾಧಿಕಾ ನಾರಾಯಣ್,ಅವಿನಾಶ್ ಮತ್ತು ರಘು ರಾಮನಕೊಪ್ಪ  ಒಂದು ಸದಭಿರುಚಿಯ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವು ಇದೇ “ಶಿವಾಜಿ ಸೋರಾತ್ಕಲ್”ನಲ್ಲಿ.ಮನ…