Secret lock ಓಪನಿಂಗ್ ಸೂನ್

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್…