ರೈತರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು 💐

“ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ರೈತರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು”, ರೈತರೇ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ರೈತರಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಲು ಊಹಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋಲ್ಲ, ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ,…